Produktbild Webbutbildning Hogia Point

Hogia Point

Utbildningen är till för dig som är ny användare eller som hittills endast har använt en liten del av det som Hogia Point kan.

Vårt mål är att du ska få en inblick över hur du kan använda Hogia Point som din Byrås byråstöd och hur du som byråmedarbetare kan få hjälp att prioritera, effektivisera, följa upp och dokumentera ditt arbete genom gemensamma arbetsprocesser och smarta integrationer mot Bokslut, Revision, Skatt och Analys.

Innehåll

 • Vi går igenom Point och hur det är uppbyggt med nivåerna Kunder, Uppdrag & Tjänster och visar:
  • Hur din personliga Att Göra Lista och välkomstsida i Point byggs upp och fungerar
  • Hur du lägger upp en ny kund, uppdrag och tjänst
  • Hur du lägger upp en kontaktperson och kopplar den till kunder
  • Hur de olika arbetsgångarna för tjänster inom redovisning, revision, skatt och lön ser ut och kan anpassas
  • Hur ni kan anpassa och få byråmallar för olika tjänster
  • Hur ni med hjälp av Point har kontroll på såväl Uppdragsbrev/Uppdragsavtal som Fullmakter
  • Hur ni på ett enkelt sätt kan följa upp status för hur byrån ligger till kring kritiska tjänster och aktiviteter
 • Vi ägnar en stund åt integrationerna och fördelarna med att köra Point integrerat med Bokslut, Revision, Skatt och Analys
 • Vi visar på hur ni kan kommunicera och byta information med era kunder i molnet, via modulen MyPoint.

Naturligtvis finns det möjlighet att ställa frågor under utbildningen.

 
2900:-GRUNDUTBILDNING 

21 mars kl 9:00-12:00 
16 maj kl 9:00-12:00  

PRIS  
2 900 kr per deltagare alternativt  
4 900 per kontor/uppkoppling. 

TIPS & TRIX 
Byråanstånd med Point 

20 februari kl 9:00

PRIS
KostnadsfrittUtbildningarna vänder sig mot Hogia Redovisning & Revisions kunder samt Hogia Enterprise Solutions kunder.