Hogia Skatt Proffs är ett effektivt och säkert verktyg där du snabbt och enkelt tar fram en professionell deklaration, skatteberäkning och olika skatteanalyser.

Programmet är komplett med alla blanketter, mallar och hjälpdokument som du behöver för att utföra ditt arbete med deklarationer och deklarationsinlämning. I programmets mer komplexa områden arbetar du efter en tydlig guide som tar dig steg för steg till färdig slutprodukt. 

 

EFFEKTIVT OCH PEDAGOGISKT DEKLARATIONSARBETE 
Programmet är uppbyggt med guider och hjälpsystem som pedagogiskt klargör programmets alla funktioner. För en komplett deklaration med beräkningar och optimeringar finns specialdesignade Hogiablanketter. Du arbetar direkt i blanketter (inklusive Skatteverkets), kalkyler och beräkningar – självklart alltid uppdaterade. I Informationsdatabasen hittar du den skatteinformationen du behöver som skattetabeller, förmånsvärden och skatteregler. Har du upprättat ditt bokslut i Hogia Bokslut är du i princip klar med din deklaration då alla beräkningarna hänger med från bokslutsprogrammet.

 

FUNKTIONER FÖR KONTROLL OCH ÖVERSIKT
Jobba parallellt med flera deklarationer samtidigt – t ex för en koncern eller en familj.
Deklarationskontrollen hjälper dig att rätta misstag och uppmärksamma missade avdrag.
Deklarationsöversikten visar det viktigaste för bra överblick över hela deklarationen.
Programmet samlar all dokumentation kring deklarationen med länkar till PDF-, Excel- och Word-dokument.
Klientdatabasen håller reda på alla deklarationer, du ser upprättare, status och inlämning m m.
Beräkna dina preliminära debiteringar och skicka in det för uppdatering till Skatteverket.

 

FÅMANSGUIDEN
Fåmansguiden är ett verktyg där komplexa regler blir begripliga och hjälper dig att fylla i blankett K10 och andra bilagor i fåmansmodulen. 
1. Fyll i kundens förutsättningar i några få enkla steg. 
2. Gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme beräknas. 
3. För över uppgifterna till K10.

Du har alltid med dig dokumentation av beräkningarna, år för år, som räknas upp för varje år enligt gällande regler.

ELEKTRONISK OCH MILJÖMEDVETEN DEKLARATIONSINLÄMNING 
Minimera både den manuella hanteringen och minska pappersflödet med elektronisk hjälp. Filöverföringsguiden generar SRU-filer och hjälper dig att skicka dem till Skatteverket. Genom elektronisk inlämning av skattedeklarationer (eSKD) för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt minimerar du både pappershanteringen och risken för felaktigheter.

 

INTEGRATION
Hogia Skatt Proffs kan användas fristående men integrationen till Hogia Bokslut och HKU/Point underlättar arbetsprocessen för dig som arbetar med redovisning och revision. Integrationen gör det möjligt att arbeta smartare och mer effektivt, helt enkelt. Till programmet finns också två moduler, Värdepappershanteraren för hantering av alla transaktioner med aktier och fonder för fysiska och juridiska personer samt Skatteanalys – rådgivningsverktyg för speciella skattesituationer.

Flöde för Hogia Byråstöd

Ge dig själv verktygen för att kunna utföra ditt arbete på ett smart och kostnadseffektivt sätt, oavsett storlek på bolag eller din roll i uppdraget. Vi hjälper dig gärna att sy ihop den lösningen som passar dig bäst.

 

 

BYRÅPROGRAM

Hogia Point »

Hogia Analys »

Hogia Audit - revision »

Hogia Bokslut Proffs »

Hogia Koncern »  

Hogia Kund- och Uppdragshantering » 

Hogia Skatteanalys »

Hogia Transaktionsanalys Proffs »

Hogia Värdepappershanterare »