Produktbild Webbutbildning Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs

GRUNDUTBILDNING 

Utbildningen är till för dig som är ny användare eller som endast har använt en liten del av det som Hogia Transaktionsanalys Proffs (TA Proffs) kan. Vårt mål är att du ska få en inblick över hur du kan använda programmet för att effektivisera ditt arbete vid kontroll och avstämningar eller att bli effektivare i ditt granskningsarbete. 

Innehåll 

 • Vi går igenom de allra vanligaste användningsområdena för TA Proffs såsom:
  • Avstämning av kontoutdrag och effektiv dokumentation av detta
  • Avstämning av konton, bank och skattekonton
  • Genomgång av frågor/utsökningar samt kunna ställa egna frågor
  • Översikt och genomgång av fasta rapporter av olika slag
 • Vi ägnar en stund åt kopplingen och fördelarna med att köra från Hogia Bokslut och eller Hogia Audit
 • Vi visar på hur vi, på bästa sätt kan dra nytta av tidigare arbete och gjorda anteckningar
 • Kontroll och avstämning mot tidigare SIE-filer

Naturligtvis finns det möjlighet att ställa frågor under utbildningen.


TIPS & TRIX 

En aktualitetsutbildning för dig som kan och har jobbat flera år i Hogia TA Proffs och vill få en snabb genomgång i det senaste årets nyheter och vill effektivisera ditt arbete ytterligare.

 • Unik uppföljning via Periodsaldon per kund-/leverantör. Du behöver inte längre använda Pivot-tabeller i Excel.
 • Hitta det som avviker med hjälp av Konteringsmönster.
 • Spara arbetet och dra nytta av tidigare iakttagelser och noteringar och kontroll av tidigare SIE-fil
 • Kontoavstämningen och dokumentation i Hogia Audit med Bokslut
 • Nya rapporter med jämförelse av äldre år
 • Dimensioner – Avstämning och uppföljning av Resultatenheter, Kostnadsställen, Objekt och projekt
 • Intäktsanalys – Uppföljning av dagsförsäljning/kassa
 • Avstämningar, bank och motpart om önskemål och tid finns

 
2900:-


GRUNDUTBILDNING 

1 mars kl 9:00-11:00   
12 april kl 9:00-11:00   
29 maj kl 13:00-16:00   
   
PRIS 
2 900 kr per deltagare alternativt  
4 900 per kontor/uppkoppling.


TIPS & TRIX

25 april kl 9:00-10:00    
   
PRIS 
Kostnadsfritt

Utbildningen vänder sig mot Hogia Redovisning & Revisions kunder samt Hogia Enterprise Solutions kunder.