HogiaLön Plus

Anpassat för byråer

HogiaLön Plus är ett flexibelt, komplett och modernt lönesystem speciellt anpassat för byråer som arbetar med flera företagskunder och/eller med många anställda. Med branschanpassade och standardiserade grundregister går det snabbt att komma igång. Logiskt uppbyggt och med enkla och kraftfulla rapportfunktioner underlättar det arbetat med att förse chefer, företagsledning, myndigheter och organisationer med information.

Används av Sveriges största byråer

Vi erbjuder en helhetslösning för dig som vill erbjuda dina kunder en effektiv löneservice. Sveriges största byråkedjor använder HogiaLön Plus och runt om i landet arbetar tusentals lönekonsulter dagligen med våra lösningar. Hogia är med och sätter branschstandarden för byråer inom löneområdet.

Det öppna gränssnittet i lönesystemet ger förutsättningar för integration med tid- och avvikelsesystem, reseräkningssystem och personalsystem, samt med affärssystem och olika branschlösningar.

Webbtjänster

Har dina kunder behov av att registrera tid, utlägg och resor via webben går det enkelt att koppla till dessa tjänster till HogiaLön Plus. Med våra webbaserade tjänster kan ni bland annat erbjuda:
• Hogia Time – tid- och avvikelserapportering
• Hogia Travel – resor och utlägg
• Hogia Payslip – lönespecifikationer
• Hogia Salary Reports – lönerapporter

Hogia PBM – Byråportalen på webben

Med vår webbaserade byråportal Hogia Personal Business Manager kan du samla alla webbtjänster på ett och samma ställe, smidigt och enkelt för dina kunder. Portalen blir en möteplats för dig och dina kunder där information och kommunikation knyter er samman. Läs mer om Hogia PBM här »

Tilläggsmoduler till HogiaLön Plus


Försäkringsadministration

Modul är framtagen för att du enkelt ska kunna förse din försäkringsadministratör med de underlag som behövs. Här finns tre olika exportformat:
• Hogiaformat
• Mercerformat
• Folksamformat

Hogiaformatet genererar en XML-fil med generell information av pensionsunderlag som flertalet försäkringsadministratörer kräver. Mercerformatet genererar en XML-fil specifikt utformad enligt Mercers behov. Folksamformatet genererar en textfil med uppgifter om den månatliga försäkringsavgiften som dragits på de anställda.

Koncernkonsolidering

Koncernkonsolidering är en applikation för sammanslagning av lönedatabaser för olika företag i en koncern. Programmet hanterar multipla anställningar i samma koncern. En anställd kan till exempel ha ett tillfälligt uppdrag i ett bolag och vara tillsvidareanställd i ett annat. Personer kan under året ha flyttat mellan bolag.

Enklare koncernredovisning
Resultatet av konsolideringen blir ett sammanslaget koncernbolag färdigt att hämta rapporter och statistik från inför koncernredovisningen. Lönearter och ackumulatordefinitioner som används av alla företag som ska konsolideras ska ha samma innebörd och funktionalitet i de olika bolagen. Det är dock helt ok att det finns lönearter och ackumulatordefinitioner som inte används i alla företag. Vid konsolidering kontrolleras om löneart alternativt ackumulator redan fyllts på i koncernbolaget.

En mängd funktioner

I löneprogrammet medföljer en mängd funktioner från start. Valmöjlighet med massberedning, gruppregistrering, tidstyrning eller en och en. Vid lönekörning finns stöd för rimlighetskontroller, preliminära rapporter, varningar och avstämning vilket ger en säker lönehantering. Ett stort utbud av standardrapporter finns samt möjlighet att själv anpassa och komponera egna rapporter. Dessa kan tas ut via i Excel, Word eller PDF och distribueras via e-post, papper eller Hogia PBM.

Drift i Hogia Cloud

Har du funderat på hur programmen ska driftas? Vill du veta mer om hur vi kan sköta driften åt dig kan du läsa mer här »