Här kan du läsa om vad några
av alla våra kunder tycker om oss

 

    Relationen med Hogia är jätteviktig för oss. Vi har en mycket bra dialog och vi värdesätter de idéer och förslag som Hogia hittills presenterat. Vi valde Hogia Audit eftersom det är det mest flexibla programmet på marknaden och det låter oss ta ut svängarna så som vi vill göra.

Bengt R Andersson, grundare, Resursgruppen    
Bengt betonar att det är gemensamma värderingar som gör att samarbetet fungerar så bra mellan byrån och Hogia. Det är även är en förutsättning för att de gemensamt ska utvecklas för framtiden.


Den tidiga versionen av Hogia Skatt hjälper mig att snabbt komma igång med nästa taxeringsår. Jag kan arbeta med flera deklarationer öppna samtidigt och sparar mycket tid genom att kopiera och klistra blanketter mellan flera familjemedlemmars deklarationer. Programmet är dessutom tryggt att arbeta i med gott om inbyggd hjälp.

Magnus Holmberg, Revisionsbyrån MGI Hallén AB


    Vi valde Hogia som samarbetspartner eftersom de ligger långt framme i produktutvecklingen.
Robert Szabo, VD, Matrisen       

Matrisen har satsat på att automatisera bastjänsterna för att på så sätt kunna erbjuda den rådgivning som kunderna efterfrågar. Matrisen har även fått vara delaktiga i framtagningen av nya produkter och upplever Hogia som en lyhörd samarbetspartner. Ett 10-tal personer på byrån är specialiserade på löneadministration. Till sin hjälp har de Hogias lönesystem, där kunderna registrerar sina avvikelser direkt via webben.


    Det är en stor fördel för oss att ha Hogia som samarbetspartner. Utöver deras branschkunskap får vi tillgång till programvaror, utbildningar och deras nätverk av branschpartners. Det är en win-win situation, där vi sitter i samma båt och drar åt samma håll. Jag har använt Hogia sedan 80-talet. Att de dessutom är ett stort och välkänt företag som många av våra kollegor inom redovisning och revision rekommenderar avgör saken.
Lena Bjurström, grundare, Ekonomi Klara PapperHogia Lön är tryggt och bekvämt att arbeta med och gör att jag nu kan erbjuda mina kunder löneservice som komplement. Det går snabbt att komma igång i programmet, efter bara 30 minuter kunde jag köra min första lön. Eftersom det är så enkelt att lägga in alla uppgifter är det dessutom lätt att börja använda programmet mitt i ett år.

Tore Karlsson, Ekevo Konsult


    Hogia Transaktionsanalys Proffs ger oss 30 procent tidsvinst. Det är bara att konstatera, vi vinner så mycket tid och får en väldigt bra överblick genom att använda programmet. Även under löpande år får vi ut mycket information om företagen via SIE-filerna så att vi enkelt kan kontrollera att allt är bra.
Peter Lindberg, auktoriserad revisor, BDO Göteborg    Hogia Analys är inte bra, det är toppen! Hogia ger oss på Crowe Horwath en effektiv helhetslösning med hög kvalitet i produkterna.
Christer Asplund, partner Crowe Horwath Sverige