Produktbild Webbutbildning Hogia Skatteanalys

Hogia Skatteanalys

  

GRUNDUTBILDNING 

Hogia Skatteanalys ger dig information från Hogia Skatts deklarationsfiler om vilka av dina kunder som har speciella skattesituationer så att du och din byrå ska kunna ge riktad rådgivning. Du kan också kontrollera hela ditt material med Hogia Skatts deklarationskontroller. 

Vi går igenom 

• Hur du läser in deklarationsfilerna 
• Hur du redigerar inläsningslistan 
• Hur du gör utsökningar i rådgivningsdelen 
• Hur du kontrollerar ditt deklarationsmaterial med hjälp av kontrolldelen 
• Förklaring till resultatflikarna och hur du efterbehandlar ditt material

 
Begär offertDATUM

Datum och tid för utbildningen bokar vi in i samråd med dig.

PRIS

Enligt offert.