Vad är en e-faktura?

En elektronisk faktura är digital från start till mål. Den har aldrig varit utskriven, skickats i mail eller skrivits ut i pappersform tidigare, utan den transporteras elektroniskt hela vägen från avsändare till mottagare.

Hogias e-fakturalösning

Hogias e-fakturalösning är integrerad i den miljö som du som användare känner igen dig bäst i, i faktureringsrutinen. Det innebär att du inte behöver en fristående lösning för e-faktura utan kan fortsätta att fakturera som vanligt. Du behöver inte känna till olika filformat eller ha något avtal med en operatör som tredje part – vi tar hand om tekniken och du kan fokusera på faktureringen.

Om du önskar kan du koppla till ett elektroniskt flöde för attest och återsökning av leverantörsfakturor och på så sätt få en helhetslösning inom elektronisk fakturering.

Det här kan du göra med Hogia eInvoice:
• Skicka och ta emot e-fakturor direkt i ekonomisystemet
• Enkelt bjuda in kunder och leverantörer till e-fakturautbyte
• Kontrollera vilka e-fakturor som är på väg in och ut
• Se överskådlig statistik över e-fakturaflödet

Fördelar med e-faktura

Att skicka och ta emot pappersfakturor är dyrt och tar mycket tid. Med Hogia eInvoice används istället elektroniska fakturor. Faktureringen blir därmed väldigt enkel och effektiv, samtidigt som du sparar tid, får lägre kostnader och minskar din miljöpåverkan.

En e-faktura kan inte som en pappersfaktura stansas eller tolkas fel, utan innehåller samma information från start till mål och levereras mer eller mindre i realtid till mottagaren.

Du slipper kostnader för kuvert, papper och porto samt för manuell hantering av fakturor.
E-fakturering innebär kortare betalningstider både för utgående och inkommande fakturor vilket ger ett bättre kassaflöde och stabila leverantörsrelationer samt säkrare inköpsförmåga.

Dessutom ger minskade transporter av pappersfakturor stora vinster för miljön.

 

 Se film om E-faktura

 
     

 


 

Kontakta Anna om du har några frågor om e-fakturering
anna.elverheim@hogia.se
070-568 81 53