Vad tjänar vi på Hogia Approval Manager?

Du sparar tid, och tid är som bekant pengar.

Här kan du läsa mer vad du sparar »

Hur mycket sparar man egentligen?

Besparingspotentialen är stor med elektroniskt fakturahanteringssystem. Många manuella moment ersätts av automatiska processer, vilket både spar tid och ger en ökad säkerhet och minkar risken för felkällor.

Genom olika undersökningar visar man på besparingspotentialer från 50-500 SEK per faktura, beroende på komplexiteten i fakturaprocessen, vilken varierar på olika typer av företag. I de flesta fall kan ett företag som byter från manuellt till elektronisk fakturahantering, räkna hem investeringen på mindre än halvår till ett år.

Fakturaprocessen förbättras och effektiviseras främst genom att onödig kopiering och arkivering tas bort, återsökningen av fakturor förbättras och risken för att originaldokument försvinner minskar. Även direkta kostnader som dröjsmålsräntor reduceras kraftigt. Elektronisk bearbetning gör att pappersfakturor inte behöver sändas via intern- eller extern post, vilket innebär stora kostnadsbesparingar.