Den traditionella hanteringen av pappersfakturor är både dyr och tidskrävande. Fakturaflödet genom verksamheten går ofta långsamt och plastfickor med fakturor riskerar att bli liggandes på någons skrivbord i händelse av frånvaro. Risken för förseningar är överhängande och därmed som en konsekvens också dröjsmålsränta på fakturorna.

Med Hogia Approval Manager får ekonomen bättre kontroll på vart i processen varje enskild faktura befinner sig och har därmed bättre förutsättningar att betala fakturorna på utsatt datum. Ytterligare kostnadsbesparingar uppstår tack vare en mer noggrann granskning av de enskilda fakturorna samt elimineringen av manuella fel. Dessutom slipper ekonomen att lägga tid på att först arkivera och sedan söka rätt på fakturor i olika pärmar.

Man brukar uppskatta kostnaden för att handlägga en leverantörsfaktura till mellan 150 och 500 kronor i olika typer av verksamheter. Med Hogia Approval Manager och den elektroniska flödeshanteringen kan företaget både höja sin produktivitet och sänka sina kostnader redan vid relativt små fakturavolymer. Fakturorna får snabbare genomloppstider i organisationen och den tid som tidigare las på kontering, manuell attestering och eftersök minskar genom att all nödvändig information finns tillgängligt digitalt.

Kostnadsbesparingarna ligger erfarenhetsmässigt i storleksordningen 25-50 % av den tidigare kostnaden för fakturahanteringen och då inte som en engångsvinst utan som en årlig besparing. En investering i elektronisk fakturahantering med Hogia Approval Manager kan i de flesta fall räknas hem på mindre än ett år, ibland på bara några månader.