Elektroniska fakturaflöden 

Effektiva fakturaflöden sköter sig nästan av sig självt; inga händer och inga papper. Hogias elektroniska lösningar för både kund- och leverantörsfakturor skapar digitala flöden från start till mål. En effektiv hantering av fakturor som ersätter det traditionella pappersflödet.

Kundfakturor skickar du elektroniskt som e-faktura, e-postfaktura eller till vår printtjänst som skriver ut, kuverterar och postar pappersfakturan till mottagaren. Leverantörsfakturor tar du emot oavsett format; papper, e-post eller e-faktura. Dina fakturor kan scannas via vår partner eller läsas in via fakturatolkning för att därefter granskas och attesteras via webben.

Med Hogias elektroniska fakturahantering arbetar du i ett samverkande och heltäckande digitalt flöde. Du tar emot och skickar fakturor elektroniskt med fullständig kontroll och minsta möjliga manuella hantering.

 

E-tjänster för kund och leverantörsfaktura - Hogia EFH  

Hogia som helhetsleverantör

Hogia är en trygg och långsiktig leverantör av programvaror och tjänster och kan som ett av få företag leverera en helhetslösning där det elektroniska fakturaflödet är en del av ditt ekonomisystem. Med Hogia får du en leverantör, en support och ett avtal. Vi kvalitetssäkrar systemet genom att aktivt ta del i hela driftsättningen, inklusive utbildning. Du har sedan fullständig tillgång till vår kompetenta support.