Hogia - Elektronisk fakturahantering

Enkel fakturahantering - tolka och attestera online
Hur kan företag få en enklare hantering av leverantörsfakturor? Filmen ger en kort introduktion av hur Hogia hjälper företag med att förändra och effektivisera sitt fakturaflöde.
Elektronisk fakturahantering på 2 min - Hogia Approval Manager
Varför väljer allt fler företag att arbeta med elektronisk hantering av leverantörsfakturor? Vilka är fördelarna och hur kan Hogia bidra till ett enklare och effektiva attestflöde?
Seminarium om elektronisk fakturahantering med Hogia
Hogia arrangerar löpande event och seminarier om elektronisk fakturahantering. Dessa tillfällen är en chans för företag att få veta allt om hur de kan arbeta med elektroniska fakturaflöden.
Guide - Fakturatolkning online
Med fakturatolkning online slipper man att manuellt registrera fakturainformationen vilket ger en snabbare och enklare hantering inför attestering online med Hogia Approval Manager.
Guide - Hantering inför attestering online
Filmen visar hur ekonomen i Hogia Approval Manager förbereder fakturan innan den attesteras online.
Guide - Attestering online
Genom att attestera leverantörsfakturor online har attestanten alltid tillgång till sina fakturor, även de historiska. Det ger ett snabbare, enklare och säkrare fakturaflöde.
Guide - Hantering efter attestering online
Filmen visar vad ekonomen gör i Hogia Approval Manager efter det att en faktura är attesterad.
Hogia - Elektronisk fakturahantering
Genom att Hogia Approval Manager är en del av Hogia Ekonomi har ekonomen tillgång till fakturabilderna direkt i ekonomisystemet, bl.a. via ekonomisystemets rapportcentralen. Det här sparar tid och ger en ökad säkerhet.
Kundevent - elektronisk fakturahantering med Hogia
Hogia arrangerar löpande event och seminarier om elektronisk fakturahantering. Dessa tillfällen är en chans för företag att få veta allt om hur de kan arbeta med elektroniska fakturaflöden.