Det finns en uppsjö av workflow lösningar på marknaden som hanterar attestflödet av leverantörsfakturor mot olika ekonomi- och affärssystem.

En del av Hogias affärssystem
Den största fördelen med Hogia Approval Manager är att den är en del av Hogias ekonomi- och affärssystem, vilket underlättar både drift och underhåll. Den digitala informationen lagras dessutom direkt i ekonomisystemets databas, vilket innebär att den alltid finns tillgänglig för ekonomen/revisorn och informationen följer automatiskt med i den ordinarie säkerhetskopieringen av företags databaser. Revisorernas krav på att lagra ekonomisk information i 10 år känns inte speciellt betungande då allt ligger på samma ställe. Externa workflow-lösningar lagrar uppgifterna om dina leverantörsfakturor på andra ställen, vilket kan bli ett problem om dessa aktörer inte finns kvar på marknaden efter en tid.

  Hogia har hela lösningen
Med Hogia Approval Manager får du en leverantör, en support och ett avtal . Hogia tar ansvar för hela flödet och levererar en lösning för elektronisk fakturahantering som en del av ekonomi- eller affärssystemet.

  Nyutvecklingen sker i samklang  
Utvecklingen av ekonomi- och affärssystemet sker i en process där Hogia Approval Manager vävs in som en naturlig del av ekonomiprojektet. Det innebär i praktiken att vi alltid kan optimera Approval Managers utveckling i samklang med övrig utveckling. Ett tydligt exempel är att leverantörsreskontrajournalen i ekonomisystemet har drill down funktionalitet ner till den inskannade fakturan.

I de fall leverantörsfakturan avser delar av projektarbeten som ska vidarefaktureras, periodiseringar eller anläggningar så är det enbart Hogia Approval Manager som kan hantera detta, eftersom den typen av ekonomiska transaktioner ligger så djupt inbäddade i ekonomisystemet.