Kan man se vem som har attesterat en faktura i efterhand, utan att behöva ta fram originalfakturan?

Genom att titta på fakturan i historiken i ekonomisystemet. Där kan man söka på ett antal olika alternativ, tex bolag, konto, attestant eller tidsintervall.

Kan jag lägga en begränsning på en attestant?

Du kan knyta en attestant till att endast få kontera på vissa konton, projekt, resultatenhet och kostnadsbärare. Attestanten får då endast kontera på de begränsningar som du lagt på attestanten.

Kan jag koppla ett dokument till en leverantörsfaktura?

Ja du kan bifoga ett dokument till den elektroniska fakturan.