Vad gör vi om någon attestant är bort t ex sjuk?

I Approval Manager finns en ersättarfunktion. Detta betyder att om någon av attestanterna inte är anträffbar går en ersättare in under frånvarotiden.

Hur kan vår personal attestera fakturor när de är ute och reser?

De som ska attestera fakturorna får ett meddelande via e-post om att en ny faktura har anlänt och varje användare har en personlig vy med de fakturor som ska hanteras. I och med att användarna arbetar i ett webbaserat gränssnitt så kan de nå fakturorna för kontroll och attest, utan att behöva vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen.

Hur får jag en ytterligare kontroll och säkerhet för våra leverantörsfakturor? 

Med hjälp av Hogia Approval Manager skapas en enhetlig och tydlig process av fakturaflödet som motsvarar såväl lagstiftningens krav som organisationens attestpolicy och interna regler. Det medför en väsentligt högre säkerhet i hela processen och kvaliteten på arbetet ökar genom att de många felkällorna vid manuell hantering försvinner.

Ekonomen har hela tiden kontroll på varje fakturas status och var i flödet den befinner sig, men även vilka åtgärder som har vidtagits och av vem. Om en faktura inte har åtgärdats i tid, skickar Hogia Approval Manager en automatisk påminnelse via e-post till användaren. På så sätt minimeras risken för att någon faktura hamnar "mellan stolarna" och betalas för sent.

Ankomst eller definitivbokning, spelar det någon roll i Hogia Approval Manager?

Nej, ni kan själv välja vilket ni vill använda, ankomst eller definitiv registrering

Måste vi byta våra rutiner?

Nej, inte alls. Däremot kan du få hjälp med att se över och förbättra hela flödet och på så sätt skapa effektivare rutiner i ditt företag i samband med att du börjar använda e-fakturering.