Ersätter pappershanteringen
Hogia Approval Manager ersätter det traditionella pappersflödet och ger en effektiv hantering av ankommande leverantörsfakturor.

Fakturorna kan antingen skannas in eller tas emot elektroniskt och ankomstregistreras i ekonomisystemet. Samtidigt skapas ett konteringsförslag utifrån fakturauppgifterna om leverantör och referens. Därefter skickas fakturorna vidare i organisationen för sakgranskning och attest via Internet. De som skall attestera fakturorna får ett meddelande via e-post om att en ny faktura har anlänt och varje användare har en personlig vy med de fakturor som skall hanteras. I och med att användarna arbetar i ett webbaserat gränssnitt så kan de nå fakturorna för kontroll och attest, utan att behöva vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen.

Integrerat med Hogias ekonomisystem
Leverantörsfakturorna skickas ut till alla berörda och sakgranskas, attesteras, betalas och arkiveras utan att ett enda papper hanteras. Hogia Approval Manager är helt integrerat med Hogias ekonomisystem, vilket innebär att huvudboken och leverantörsreskontran uppdateras automatiskt under själva fakturaflödet. Alla fakturor arkiveras digitalt i ekonomisystemet och är sökbara både under handläggning och efter betalning.

Inskanning
Själva inskanningen av fakturor kan ske antingen via egen skanning eller via en skanningpartner som t ex Bankgirocentralen.