Hur arkiveras elektroniska fakturor?

Alla fakturor arkiveras digitalt i Hogias ekonomsystemet, dvs. samma databas. Fakturorna är sökbara både under handläggning och efter betalning för både ekonomer och attestanter. Dock kan bara attestanterna se tidigare fakturor som de själva varit inblandade i.