Jag vill ha elektronisk fakturahantering från Hogia, hur gör jag då?

Kontakta Hogia Approval Systems, så hjälper vi till att ta fram en elektronisk fakturahanteringslösning.

Hogia Approval Systems AB
Tel: 0303-72 60 50

approval@hogia.se  

Vad innebär att Hogia Approval Manager är integrerat med Hogias ekonomisystem?

Hogia Approval Manager är helt integrerat med Hogias ekonomisystem, vilket innebär att huvudboken och leverantörsreskontran uppdateras automatiskt under själva fakturaflödet. Alla fakturor arkiveras digitalt i ekonomisystemet och är sökbara både under handläggning och efter betalning.