Affärssystem för el- och VVS-branschen   

Hogia Scrollan är ett komplett affärssystem för hantverkare i el-och VVS-branschen.

Digital hantering av tid, material och kostnader per arbetsorder ger dig ett effektivt flöde och total kontroll över dina projekt. Med integrerat löneprogram och ekonomisystem inklusive elektronisk fakturahantering och e-följesedlar, får du en helhetslösning för hela verksamheten.

Hogia Scrollans kraftfulla arbetsorder-funktioner hjälper dig att göra smarta inköp till de bästa inköpspriserna, beräkna täckningsbidrag på jobb samt ha god koll på likviditeten - och montörsverktyget för mobila arbetsorder fungerar även offline! 
Hogia Scrollan helhetsflöde

Helhet och branscherfarenhet

Hogia är en trygg och långsiktig programleverantör och kan, som ett av få företag, leverera en helintegrerad affärslösning för hantverksbranschen. Med Hogia får du en leverantör, ett avtal och en support. Vi kvalitetssäkrar systemet genom att aktivt ta del i hela driftsättningen, inklusive utbildning. Du har sedan fullständig tillgång till vår branschkunniga support.

Vi har jobbat nära branschen sedan 1987 med att hitta rätt stöd för såväl nystartade som väletablerade el & VVS-företag. 

Ring oss idag på 0303-72 57 77 för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera just din verksamhet!