El- och installationsbranschens framtid 
Från hantverkare till rådgivare

– Ett drömprojekt för oss är när vi blir kontaktade för att skapa någonting nytt från början. Vi guidar från start till mål; vi hjälper till med rådgivning, projektering och sedan med utförandet. Hela vägen!

Denckert El är en el- och installationsfirma i Enskede strax utanför Stockholm. Med hela staden som arbetsfält spänner projektformerna lika brett som huvudstadens utbud på allt annat. Vi fick under en dag möjligheten att följa Joakim Denckert och hans medarbetare – både på kontoret och i en pågående ombyggnation av en fastighet – ett av bolagets största projekt just nu.

 

Rådgivare

Det första som slår oss är att el- och installationsbranschen är mer av en teknisk konsultbransch än en hantverksbransch. Och precis som Joakim berättar är det just förberedande rådgivning, inledande planering och guidning som är bland de viktigaste delarna för ett bra utfört arbete i slutändan.

Projektet i Sundbyberg är just ett sådant; en kontorsfastighet ska konverteras till bostäder, ett åttiotal lägenheter och ett tjugotal radhus uppe på taken. Denckert El kom in i projektet väldigt tidigt och var med och inventerade den befintliga installationen och såg över vad som kunde vara kvar och vad som behövde rivas ut, för att spara både tid och pengar vid utförandet.

– I kundmötet är det viktigt att vara lyhörd och lyssna på vad kunden verkligen vill få till och vilka delar som är viktigast; pris, utförande, tid etc. Vi ska kunna komma med konkreta förslag för att hjälpa kunden att få en bra slutprodukt, säger Joakim.

 

 

 

Vikten av rätt affärsstöd

– Här var vi med och guidade i projekteringen för att underlätta i utförandet, berättar Joakim. I den här storleken på projekt är affärsstödet enormt viktigt; vi får totalkontroll på alla leverantörskostnader och nedlagda timmar med bra spårbarhet där vi ser vilka gubbar som varit på plats. Allt är enormt viktigt för att vår projektuppföljning ska bli riktig, konstaterar han.

40 procent av alla jobb de utför är servicearbeten och den typen av projekt kräver andra delar av stödsystemet. Med 4000 servicejobb per år det blir mycket dokumentation att hålla reda på.
–Här hjälper affärssystemen till; vi tar emot och registrerar varje enskilt jobb med ett servicenummer, montören får alla detaljer elektroniskt till sin smartphone med all information om vad och hur det ska utföras och vem som är kontaktperson. Här rapporterar de in sin tid och avrapporterar och rapporterar material mot det beställda som går in elektroniskt från våra leverantörer. Det här snabbar upp fakturahanteringen avsevärt. Risken att missa vid papper och penna är ju uppenbar. Nu finns all info om pågående jobb elektroniskt så vi håller ordning på allt digitalt och slipper pärmar och papper. Det är dessutom lätt att följa upp i efterhand; vilka kontaktpersoner, vilken montör, vilket material etc. Spårbarheten är enormt viktigt.   

 

Digital administration

– Projektrapportens funktion är viktig i den här typen av verksamhet och via vårt affärsstöd får vi tillgång till rätt rapporter; vi lägger in anbud, budget med tid och material, uppdateringar på förbrukade resurser, upparbetad tid, inköpt material, info från underleverantörer etc. Vi får dagligen en uppdatering om hur vi ligger till i projekten och det ger oss ett lugn att veta vad som händer i organisationen och i varje projekt, säger Joakim.

Affärsstödets roll är lika viktig ute på fältet som på kontoret. Jesper Denckert som är administratör och ekonom berättar:
–Jag arbetar med orderhantering, kundregister, tidsregistrering, leverantörsregister samt har hand om in- och utgåendefakturor. Jag ser till att alla fakturor, allt material och all tid hamnar på rätt order, förklarar Jesper. E-leverantörsfakturorna besparar oss väldigt mycket tid. Att ha ett attestflöde och ett betalningsflöde digitalt mellan varandra gör att man inte behöver vänta på varandra, inte scanna och så vidare. Innan har det varit mycket papper som passerar, och papper kräver tid. Nu får vi allt digitalt och sparar massor med tid. Jag gillar att jobba digitalt och det får jag göra med Hogia Scrollan.

I systemet gillar jag att man kan filtrera och sortera ut saker väldigt väl. Jag kan se vilka ordrar som ligger på vilka projekt. Det är lätt att hitta det man söker då den söker väldigt precist. Annars hade jag fått bläddra i papper vilket, åter igen, är tidsödande. En annan kostnadsbesparande funktion är att man kan jämföra prislistor mellan grossisterna. Jag gillar många av de små funktionerna; till exempel att det är autospar på allting. Och när jag behöver hjälp finns kundsupporten alltid där direkt, oavsett vilket problem jag har, menar Jesper.

 

 

 

Medarbetarna i fokus

Joakims pappa Lennart startade firman i slutet av 60-talet och när han började ta över bolaget 1995-96 tog det många år innan han på allvar började bli intresserad av företagandet och hur man på bästa sätt driver ett framgångsrikt bolag.

– Numera brinner jag för att driva bolag och är ständigt på jakt efter nya verktyg för att underlätta för mig och för medarbetarna för att vi ska kunna göra ett bra jobb för våra kunder, hitta en bra organisation och verksamhet som uppnår nöjda kunder och samtidigt en god ekonomi. Medarbetarna är det viktigaste och här arbetar vi löpande med dialog, utbildning och lyhördhet vad gäller rätt förutsättningar för varje person. Vi har en kultur med tjocka väggar och högt i tak. Jag tycker det är enormt roligt att leda bolag, och att leda andra individer och se hur de utvecklas. Det är härligt att se hur de tar sig an och klarar nya utmaningar och sedan att de är nöjda med sig själva – det är en fantastisk möjlighet. Passion för sitt yrke är jätteviktigt, det speglar ditt arbete när du är intresserad och tycker det är kul, konstaterar han.  

 

Ljus framtid

– De roligaste projekten är de där vi får utmana oss själva; nya typer av projekt, nya kunder, inom nya områden där vi har som mål att bredda verksamheten. I dagsläget är det med tyngd på telesida, passersystem, cc-tv (övervakningskameror), brandlarmsinstallationer och även inom totalentreprenad där vi tar hela ansvaret för kundens slutprodukt, berättar Joakim.
 
Framtiden är väldigt spännande; det finns ett tryck på att bygga bostäder vilket förstås är väldigt positivt för installationsbranschen. Tekniken blir mer och mer avancerad inom fastigheterna; porttelefon med kamera och displayer uppe i lägenheterna, vi ska kunna svara i porttelefonen oavsett om vi är hemma eller på landet, fiber är ju numera en standard i nyproduktion, passersystemen när det kommer till säkerhet (vem som rör sig i byggnaden) eller nyckelhantering med tidsinställda funktioner.

– Det finns mycket för oss att göra på installationssidan vilket förstås kräver att vi är på tå och uppdaterade inom ny teknik samt att vi ligger i framkant för vad marknaden kan komma att vilja ha, avslutar Joakim med en härligt framåtlutad optimism.