Hogia Scrollan - tjänster och utbildningar

Utbildningar

Hogia erbjuder bra tjänster och utbildningar för dig som är ny i programmet eller för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Antingen på plats hos dig, via webbkonsultationer på distans eller genom klassrumsutbildningar. Vi anpassar utbildningen efter din situation och behov. Kontakta oss så diskuterar vi oss fram till vad som gör störst nytta.

 

Teknisk konsultation

Teknisk konsultation är tjänster som vi tillhandahåller utöver ditt serviceabonnemang. Uppdatering till ny version, nyinstallation, flytt av program till ny dator eller flytt av system och databaser är en del av allt det vi kan hjälpa till med. Hör av dig med din fråga så löser vi det tekniska!