Allt samlat i
ett digitalt flöde

HEM > EKONOMISYSTEM > ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Elektroniska fakturaflöden

Effektiva fakturaflöden sköter sig nästan av sig självt; inga händer och inga papper. Hogias elektroniska lösningar för både kund- och leverantörsfakturor skapar digitala flöden från start till mål. En effektiv hantering av fakturor som ersätter det traditionella pappersflödet.

Kundfakturor skickar du elektroniskt som e-faktura, e-postfaktura eller till vår printtjänst som skriver ut, kuverterar och postar pappersfakturan till mottagaren. Leverantörsfakturor tar du emot oavsett format; papper, e-post eller e-faktura. Dina fakturor kan scannas via vår partner eller läsas in via fakturatolkning för att därefter granskas och attesteras via webben.

Med Hogias elektroniska fakturahantering arbetar du i ett samverkande och heltäckande digitalt flöde. Du tar emot och skickar fakturor elektroniskt med fullständig kontroll och minsta möjliga manuella hantering.

Hogia som helhetsleverantör

Hogia är en trygg och långsiktig leverantör av programvaror och tjänster och kan som ett av få företag leverera en helhetslösning där det elektroniska fakturaflödet är en del av ditt ekonomisystem. Med Hogia får du en leverantör, en support och ett avtal. Vi kvalitetssäkrar systemet genom att aktivt ta del i hela driftsättningen, inklusive utbildning. Du har sedan fullständig tillgång till vår kompetenta support.

Inkommande fakturor

Hogias lösning skapar en effektiv hantering av leverantörsfakturor och ersätter det traditionella pappersflödet. Vi erbjuder lösningar för hantering av dina fakturor som förenklar din vardag. Dina fakturor kan scannas via vår partner eller läsas in via fakturatolkning. Som en del i ditt ekonomisystem från Hogia arbetar du i ett digitalt flöde; från scanning, tolkning, kontering och attestering till betalning, bokföring och arkivering.

Du får en enkel digital hantering och ett snabbt, effektivt flöde på leverantörsfakturorna som ger bättre kontroll, ökad säkerhet och större tillgänglighet för ekonomer, attestanter och chefer. På så sätt frigör du resurser och får mer tid till kärnverksamheten. Du sparar tid, papper och miljö samt minskar felhantering och kostnader.

• Fakturatolkning / Scanning via partner.
• Hanterar alla typer av fakturor; e-fakturor, pdf, papper.
• Attest och granskning via webben.
• Digital arkivering och återsökning.
• Tilläggstjänster: avtalshantering, momsredovisning, attestering via smartphone/surfplatta.

 

Tilläggsprodukter

Mobil attestering
Med vår mobila attestering kan du när du vill via din smartphone eller surfplatta attestera fakturor. En flexibel vardag med snabbare vidarefakturering och fakturaflöde blir resultatet. Kombinerat med tjänsten för avtalshantering kan du direkt i din smartphone eller surfplatta stämma av fakturan mot leverantörsavtalet för ökad kontroll och rätt villkor innan attestering.

• Attestera var du vill, när du vill
• Enklare tillgänglighet
• Ökad kontroll
• Tillgång till avtal

 

Avtalshantering
Genom vår avtalshantering har du en enkel tillgång till alla leverantörsavtal. Med full kontroll på avtalstider och uppsägningar kan du omförhandla avtal i tid och spara in onödiga kostnader. Attestanterna kan direkt titta på och jämföra avtalen med fakturorna innan attestering. Kombinerat med vår mobila attestering har du tillgång till avtal och fakturor även via smartphone och surfplatta.

• Trygghet och kontroll på avtal
• Automatisk påminnelsehantering
• Avstämning mellan fakturor och avtal
• Tillgång via Hogias ekonomisystem, webb, smartphone och surfplatta

 

Momshantering
Med momshantering underlättar du arbetet med leverantörsfakturor med begränsad avdragsrätt. Reduceringsfaktorer för respektive fastighet registreras och beräknar sedan den avdragsgiltiga momsdelen automatiskt. Du undviker manuella beräkningar och minimerar därmed risken för fel; ytterligare ett steg för en enklare och effektivare hantering av leverantörsfakturorna.

• Effektiv hantering av begränsad avdragsrätt
• Minskad risk för fel jämfört med manuella beräkningar
• Historik över tidigare reduceringsfaktorer

 

Utgående fakturor

En elektronisk kundfaktura är digital från start till mål och effektiviserar ditt fakturaflöde. Vår e-fakturalösning är en del av din vanliga faktureringsrutin i ditt ekonomisystem från Hogia. För mottagare som inte kan ta emot e-fakturor kan du skicka fakturorna elektroniskt som e-postfaktura eller till vår printtjänst som skriver ut, kuverterar och postar pappersfakturan till mottagaren.

Du sparar massor med tid och kostnader samtidigt som du förbättrar din likviditet och skonar miljön. Vi tar hand om tekniken och du fokuserar på faktureringen – utan manuell hantering. För att optimera och förenkla er fakturahantering kan du koppla till ett elektroniskt flöde för attestering av leverantörsfakturor.

• Skicka e-fakturor.
• Skicka e-postfakturor.
• Skicka fakturor via printtjänst.
• Skicka fakturabilagor.

 

BOKA VISNING KONTAKTA