På den här sidan finner du dokumentation som vi hänvisar till vid försäljning av våra system. De dokument vi hänvisar till är viktigt att Du noga läser igenom för att du ska vara införstådd med de krav och villkor som gäller. 

Fastighetssystem:

1. Licensavtal »
2. Systemavtal »
3. Serviceabonnemang »  
4. Systemkrav
 4.1 Hogia Fastighet Pro
 4.2 Hogia Fastighet – Access
 4.3 Hogia Fastighet – SQL
 4.4 Hogia Felanmälan/Hyresgästportal
 4.5 Hogia Lön
 4.6 Hogia LönPlus/Personal/PBM/Resa och Travel
 4.7 Hogia SPETS
 4.8 Hogia Ekonomi