Fastighetsadministration för Fastighetsbolag


All administration samlad i ett flöde ger snabb överblick och full kontroll. Hogia Fastighetssystem är ett lättinstallerat, användarvänligt och komplett system som bildar navet i din fastighetsadministration. Det flexibla systemet främjar tillväxt och kan göra vardagen enklare för fastighetsförvaltare, ekonomiansvariga, administratörer och IT-avdelningen.

Hogia Fastighetssystem ger dig en överblick över det ekonomiska flödet samt ditt fastighetsbestånd. Systemet ger spårbarhet och även snabb och säker koll på aviseringar, reskontra, avtal, momshantering, rapporter och avstämningar.

Manuella arbetsmoment som ofta är både tidsödande och trista är i stor utsträckning automatiserade och ger dina medarbetare mer tid till kärnverksamheten och värdeskapande.


Smart


Den för fastighetsägare relativt komplexa momshanteringen hanteras automatiskt när inbetalning sker och informationen överförs till ekonomisystemet där momsrapporteringen sker. Aviseringar kan göras med ett par knapptryck och inbetalningarna prickas av via fil från banken eller manuellt. Med Hogia Fastighetssystem har du också möjlighet att importera data för exempelvis hantering av separat energidebitering. 


Enkelt


Systemet har en tydlig struktur som är enkel att följa och där användaren lätt klickar sig till rätt funktion. Uppgifter som läggs in kopplas till rätt ställe och kan kompletteras med egna anteckningar och dokument. Den effektiva reskontrahanteringen ger dig också snabb översikt över dina avier och inbetalningar.


Tryggt

Med Hogia Fastighetssystem får du maximal kontroll över dina skulder och fordringar. Genom en enkel och spårbar bokföring kan du få både överblicken och möjligheten att snabbt ta fram detaljerad information. Flexibiliteten gör också att det är ett system som lätt kan anpassas för en växande verksamhet.

 

Rätt med e-avisering


Elektronisk avisering ger er möjlighet att låta hyresgäster hantera sina hyresavier direkt i internetbanken. Genom att hela flödet från avisering till inbetalning digitaliseras kan du försäkra dig om att avierna alltid hamnar hos rätt kund och du får en smidig återmatchning av inbetalningarna.


Effektivisera och säkerställ aviseringsprocessen

Modulen för e-avisering är helt integrerad i Hogia Fastighetssystem och väldigt lätt att komma igång med. En datafil med samtliga e-avier genereras automatiskt. Denna datafil laddar du sedan upp till er bank/tjänsteleverantör som i sin tur distribuerar e-fakturorna digitalt till slutmottagarens Internetbank.

Det digitaliserade flödet säkerställer att avierna inte kommer på omvägar utan levereras till rätt avimottagare på utsatt tid.

Givetvis stödjer modulen e-avisering avisering till både privat- och företagskunder.


Smidiga inbetalningar med elektronisk avisering

Hogias e-avisering möjliggör en väldigt smidig och simpel hantering av inbetalningar, både för er och era kunder. Alla utgående e-avier är styrda via OCR vilket minimerar risken för fel vid inläsning av betalningsfilerna. Era kunder får automatiskt upp rätt avi för godkännande i sin Internetbank och slipper lägga energi på att kontrollera annat än att beloppet är korrekt. För er som har betalningsmottagare, kan vara trygga i att samtliga inbetalningar kommer att hamna på rätt plats i reskontran.

Hogias Fastighetssystem är komplett för hela er fastighetsadministration, kontakta oss idag så berättar vi mer!

 

Hogia Fastighetssystem för ekonomisk förvaltning ger dig: 

  • Trygg och snabb avisering
  • Spårbarhet av transaktioner med överföring till bokföringen
  • Tydlig och flexibel reskontra
  • Smidig hyresjustering
  • Rapportcentral med stora urvalsmöjligheter
  • Färdiga kontraktsmallar samt koppling till Fastighetsägarnas dokument