Tack alla som ser till att skogen växer!

Alla ni som fyllde i vår webbenkät har medverkat till att skapa en lite mer hållbar tillvaro. I samarbete med Vi-skogen har varje ifylld enkät matchats av ett träd som planterats i Kenya, Rwanda, Uganda eller Tanzania. På Hogia vill vi att hållbarhet ska vara en del av vardagen och vi tackar alla er som vill bidra i det arbetet.

Vi-skogens trädplantor har hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Smart fattigdomsbekämpning

Vi arbetar med metoden agroforestry, vilket innebär att vi odlar träd och flera sorters grödor tillsammans. Kombinationen av träd och grödor gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet, vilket ger frukter, näring och mat på borden. Träd används även som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Resultatet av Vi-skogens arbete

Genom utbildning får fattiga familjer tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera 100 miljoner träd och hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom.
För mer information, besök http://www.viskogen.se/

 

 

För oss är Hållbar IT att värna om och samspela med vår omgivning - i stort som smått
Det gör vi genom att ta ansvar för den påverkan som våra verksamheter har på samhället, ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Hållbar IT handlar om att själva agera ansvarsfullt. Men också om att vara en trygg och långsiktig leverantör till dig som kund. Och att vara en hållbar arbetsplats, som tar vara på och månar om medarbetarens kompetenser, potential och hälsa.

Hållbarhet är en del av vår vardag och vi arbetar hela tiden med att utveckla och integrera ett hållbart ansvarstagande och agerande i våra verksamheter.

Läs mer här>>