Hogia FastighetsLön

Ett modernt och lättarbetat löneprogram som passar de flesta branscher och avtal på marknaden. Den enkla löneberedningen samt de medföljande registren för lönearter och ackumulatorer gör att du snabbt kommer igång.

Den enkla arbetsgången i programmet hjälper dig att ge de anställda rätt lön i rätt tid och tack vare de medföljande löneregistren kommer du snabbt igång. Det enda du behöver göra är att lägga in uppgifter om företaget och de anställda. Därefter kan du direkt göra din första lön. Med de färdiga löneregistren beräknar du enkelt t ex månadslön, timlön, sjukfrånvaro, semester mm. Hogia FastighetsLön summerar sedan lönerna och drar automatiskt rätt tabell- och engångsskatt.

När lönerna är klara tar du enkelt fram snygga och lättlästa lönespecifikationer till de anställda varje månad, direkt från programmet. Här kan du även visa de anställda hur mycket de har tjänat in i lön och betalat i skatt under året. Du kan även lägga med antalet semesterdagar som personen har kvar att utnyttja.