Produktbild Hogia Personal IPA XML

Hogia Personal IPA XML

Hogia Personal IPA XML gör det möjligt att exportera ut information från Hogia Personal. Du kan exportera ut person-, anställnings- och förmånsuppgifter.OBS! Kontrollera med ert mottagande systems leverantör att de kan ta emot filer ifrån Hogia Personal.