Produktbild Hogia Personal Kompetens- och utbildningsplanering

Hogia Personal Kompetens- och utbildningsplanering

Här dokumenteras kompetenser, utbildningar och erfarenheter. Kompetenserna kan graderas och du kan ange kortsiktiga och långsiktiga mål för att höja kompetensen. 


Kompetens och utbildning kan analyseras och bearbetas med hjälp av till exempel kravställande profiler och GAP-analyser (gapet mellan befintlig kompetens och de aktuella behoven).

Du kan välja att arbeta med kompetens- och utbildningsplanering på individ-, grupp-, företags- eller koncernnivå. Du kan även skriva ut rapporter på planerade och genom­förda utbildningar, CV m.m. Här finns också möjlighet att dokumentera information kring
utvecklingssamtal.