Produktbild Hogia Personal Lönerevision

Hogia Personal Lönerevision

Hogia Personal Lönerevision är ett tillägg till Hogia Personal som används för att simulera och beräkna nya löner i samband med lönerevision.

Funktionen kan användas av alla ansvariga arbetsledare och chefer som lägger förslag till nya löner.När ansvarig attesterar eller godkänner lönerna uppdateras personregistret automatiskt. De anställdas tidigare löneutveckling lagras i personalhistoriken och kan enkelt tas fram tillsammans med lönerevisionsbilden.