Hogia Fastighetssystem kundsupport har som mål att vara våra kunder till hands när de har behov av stöd och hjälp gällande våra produkter.

En av de viktigaste delarna med denna service är att vi är tillgängliga när våra kunder har sin verksamhet. I detta fal blir vårt kundtorg en viktig mötesplats för alla våra kunder.

Ett led i vårt arbete att göra oss med tillgängliga är att vi i våra program idag lägger in funktioner som gör att våra kunder kan nå vårt kundtorg direkt från systemet. Detsamma gäller även möjligheten av att ställa frågor och svar i Fastighetssystemet.

Proaktiv support

Denna support ger dig som kund information i förväg innan du stöter på problem. Detta kan gälla myndighetsbeslut som tas som i sin tur påverkar våra system. Då informerar vi våra kunder om att vi håller på att justera denna funktion etc. Ett exempel på denna typ av information är att vi skickar ut månatligen information till våra kunder om våra supporttjänster på internet.

RSS-kanalen

RSS är en informationskanal som bistår dig som kund med råd och tips direkt i den programvara som du jobbar i. Genom detta sätt att informera våra kunder får de som använder program den hjälp och förhandsinformation man så väl behöver vid rätt tillfälle.

Kundtorg 24/7

Genom att använda vårt kundtorg på internet har du som kund hos Hogia Fastighetssystem möjlighet att kunna hämta nya versioner direkt via Internet. Kundtorget bistår också med mycket hjälp i form av lathundar guider etc. Genom funktionen frågor och svar kan du ställa fråga till systemet och få ett förslag på lösning på ditt ärende.

Telefonsupport

Vår kundsupport har öppet måndag till fredag 09.00-12.00 och 13.00-16.00. Här tar vi hand om supportärenden för våra kunder. Då våra kunder idag använder sig av vårt kundtorg blir tillgängligheten betydligt bättre för våra kunder.