Allt samlat i
ett digitalt flöde

HEM > TEKNISK FÖRVALTNING

Teknisk förvaltning för fastighetsbolag

Hogias webbaserade system för teknisk förvaltning gör vardagen enklare för både administratörer, fastighetsskötare och hyresgäster.

Automatiken i systemet tar hand om rutinuppgifterna så att ni istället kan fokusera på att utveckla verksamheten.

Papperslöst och superkoll med integrerat system

Teknisk förvaltning i Hogia Fastighetssystem är helt integrerad med ekonomisk förvaltning, vilket gör att information om fastighetsobjekt och hyresgäst finns samlad och uppdaterad från start.

Glöm borttappade post-it-lappar, foton, mejl, lösa anteckningar och saknade dokument. Du samlar allt i ett effektivt digitalt flöde med stor fokus på kontroll och uppföljning.

Kontroll
på hela flödet

Ärendehantering direkt i mobilen

Felanmälningar och arbetet med att åtgärda fel går inte att eliminera med det går nästan alltid att förenkla. Hogias mobila lösning för ärendehantering ger alla inblandade enkelhet och bra koll genom hela processen.

  • Kontroll på hela flödet från felanmälan på utförd arbetsorder 
  • Enkelt att fördela ärenden till fastighetsskötarna, helt papperslöst 
  • Förbättrad service för hyresgästen med anmälan på webben

Teknisk förvaltning app för ärendehantering

Genom att ha tillgång till arbetsordern direkt i mobilen kan fastighetsskötaren snabbt ta del av uppdaterad information. Medarbetare får en mailnotifikation och kan rapportera status på arbetsordern via mobilen. En teknisk förvaltning app som effektiviserar och ökar kundservicen.

Med Hogia som helhetsleverantör av teknisk förvaltning för fastighetsbolag jobbar du i en stabil funktion som effektiviserar hela fastighetsförvaltningen. Dessutom har du alltid tillgång till Hogia support med en detaljerad branschkunnighet.

Snabbt
enkelt och rätt

Digitalt besiktningsprotokoll effektiviserar

 Förenkla besiktningsprocessen och spara massor med tid – protokollet signeras digitalt och du slipper efterregistrering. Minska pappersarbetet och riskerna för felregistrering.

  • Alltid uppdaterad information om varje objekt 
  • Enkelt att följa varje ärende 
  • Ingen tidskrävande efterregistrering

Teknisk förvaltning med besiktnings app

Varje objekt ligger upplagt med respektive rum och komponenter som ingår i besiktningsmomentet. Kommentarer och fotografier läggs enkelt till. När besiktningen är klar görs en tydlig sammanställning av åtgärder. Besiktningsprotokollet signeras digitalt och du skapar automatiskt ärenden för åtgärderna.

Senaste status
alltid till hands

Teknisk specifikation förenklar vardagen

Samla lägenhetsstatus på utrymmen och komponenter på ett ställe och få en överblick på samtliga objekt.

Teknisk specifikation bildar skelettet i ert fastighetsbestånd samt ger en snabböverblick på historiska ärenden. Se detaljer på enskilda komponenter som:

• Status från senaste besiktningstillfället
• Modell och när den är installerad
• Kommentarer och foton kopplade till komponenten