Hogia MyPayslip

Lönespecifikationerna skickas med hög säkerhet ut via molnet till respektive medarbetares smartphone. Funktionen underlättar administratörens arbete och ger medarbetaren enkel tillgång till aktuella och ackumulerade uppgifter om lön, skatt, semester etc.

Läs mer »
 
   
 
 
   
   

Hogia Frånvarostöd

Sjuklönelagen upplevs av många som krånglig. Här får du ett verktyg för hantering av detta direkt i löneberedningen. Vid beräkningen ligger de anställdas arbetsschema som grund – du behöver bara ange datum för
exempelvis sjukdomstillfället sedan räknar programmet fram karensdag, sjukavdrag och sjuklön med automatik. Frånvarostöd hanterar även frånvaro som tjänstledighet, föräldraledighet och tillfällig vård av barn.

Läs mer »
 
   
 
 
   

Hogia PA -stöd

Automatiserar beräkningen av retroaktiv lön, medeltimförtjänst
och helglön. Du får även möjlighet till en mer detaljerad historik för förändringar i de personliga fälten i
registret för anställda.

Läs mer »
 
 
 
   

Hogia PA -blanketter

Tilläggsmodulen ger dig tillgång till en verktygslåda av blanketter som rör en anställning, från början till slut. Uppgifter om berörd anställd läggs automatiskt in i de olika rapporterna. PA-blanketter innehåller bl a anställningsavtal, tjänstledighetsansökan, arbetsgivarintyg och underlag för jämställdhetsplan.

Läs mer »
 
   
 
   

Rätt Lön Online

Rätt Lön – online är en uppslagsbok på Internet som bygger på den tryckta upp-lagan med samma namn.

Läs mer »
 
 
 
 
  Komplettera lönesystemet med några av våra effektiva tilläggsprogram .