Produktbild Visning i spetsprodukter

Visning i spetsprodukter

Hogia Bokslut & Hogia Skatt 

Med Hogia Bokslut går det snabbt och enkelt att få fram ett professionellt bokslut och upprätta en årsredovisning. Bokslutsarbetet förenklas med hjälp av de mallar och dokument som finns med i programmet.

Hogia Skatt är ett effektivt och säkert program, utvecklat för dig
som arbetar professionellt med deklaration, skatteberäkning och skatteanalys. Det har vid ett flertal tillfällen fått utmärkelsen Bäst i test, och senast "En pedagogisk pärla” av PC för Alla.

 

Hogia Beslutsstöd

Analysera företaget, pröva olika framtidsscenarion och presentera resultaten – snabbt, tydligt och lättbegripligt. Hogia Beslutsstöd hjälper dig eller din klient inför olika typer av företagsekonomiska beslut. Själva arbetet går mycket snabbt – med en knapptryckning får du ett professionellt beslutsunderlag som är en god grund till rätt beslut.

 

Hogia Koncern

Hogia Koncern är integrerat med Hogia Bokslut och hjälper dig att enkelt skapa koncern och koncernårsredovisningar samt periodbokslut. Det ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt kontrollera likvida medel för er koncern.

 

Hogia Kvalitetsanalys

I och med förslaget om slopad revisionsplikt för de flesta företag så kommer det att ställas ännu högre krav på dig som ekonom. Med Hogias kvalitetssäkrade redovisning kan du känna dig extra trygg eftersom du vet att du lämnar ifrån dig korrekta uppgifter till myndigheter, närmsta chef och företagets ledning.