Driftsättningar


Vi hanterar allt från driftsättning av enskilda system till större komplexa projekt med helhetslösningar. Vi besitter också en djup kompetens kring driftsättningar av vårt verksamhetskritiska Hogia Retail POS.

Installation, parametersättning, tester och verifiering

Att driftsätta ett system handlar för oss om installation, parametersättning, tester och verifiering. Ni kan välja att låta oss hantera hela driftsättningen, men ni kan givetvis också genomföra hela eller delar av driftsättningen på egen hand. Vi vill gärna kvalitetssäkra ert system genom att aktivt vara delaktiga i er driftsättning.

Dedikerad projektledare

Till de större projekten finns alltid en dedikerad projektledare med från planering av leveransen och han/hon släpper inte projektet förrän det fungerar optimalt. Detta ger dig som kund större säkerhet, du vet alltid vem du ska kontakta och du vet att projektet kommer att slutföras.

Stor erfarenhet

Under lång tid har vi samlat på oss stor erfarenhet av att driva projekt tillsammans med våra kunder. Bland dem en rad ledande kedjor inom detaljhandeln för vilka vi har hanterat projektens alla faser: från kravgenomgång, utveckling till driftsättning, utbildning, underhåll och support/helpdesktjänster.

Arbeta nära kundens medarbetare

Vår erfarenhet har lärt oss att alla kedjor och individer är unika. Därför vill vi arbeta mycket nära kundens medarbetare i alla våra projekt. Helst så nära att kunden upplever projektet som sitt eget. Det bidrar inte bara till en effektivare arbetsprocess utan också till ett ypperligt slutresultat.
 

Vill du boka en konsult?

Välkommen att kontakta oss på konsult.retail@hogia.se