Hogia Ekonomi 

Ett standardiserat ekonomisystem med kort implementeringstid, som främst passar medelstora och stora företag. Hogia Ekonomi innehåller självklart moduler som t ex redovisning, order, lager, fakturering och med en omfattande rapportcentral. Systemet är utvecklat för att hantera stora volymer och många samtidiga användare samt ger möjlighet till integration med andra system.

Enkelt att skräddarsy för just dina behov
Hogia Ekonomi är ett moduluppbyggt och helintegrerat system med redovisning på flera nivåer. Från verifikationsregistrering i grundboken till årsbokslut och avancerade analyser. Hogia Ekonomi kan alltså bestå av enbart redovisningsmodul till flermodul eller hela affärssystemet. Skalbarheten gör att du själv kan anpassa systemets storlek till de funktioner du har nytta av. Arbetsrutinerna bygger på lång erfarenhet men också på kontinuerliga uppdateringar för att passa det moderna affärslivet; rapporter i ett stort urval av format och enkelt att föra över rådata för att arbeta vidare med i till exempel Excel. Du bestämmer själv hur du vill använda det.

Hör av dig till oss på 0303-663 70 eller via handel@hogia.se så berättar vi mer om vår lösning.

   


Trygg och säker start!  
Du ska kunna känna dig trygg med Hogias ekonomilösning. Vi hjälper dig hela vägen, så att du kommer igång snabbt och enkelt.  

Vi ger dig:
-
individuell konsultation
- behovsprövning
- trygg installation
- vägledning ända in i mål

Hogia effektiviserar vardagen hos Sängjätten. Nina Lindskog och Madeleine Petersson berättar hur.