Hogia Frånvarostöd

Hogia Frånvarostöd är helt integrerad med ditt löneprogram och hjälper dig vid beräkning av frånvaro för sjukdom, vård av barn samt föräldraledighet, pappadagar och tjänstledighet. Funktionen ligger i direkt anslutning till löneberedningen så att du enkelt kommer åt den. Du behöver bara markera vilken typ av frånvaro det gäller och under vilken tidsperiod personen varit frånvarande.