Produktbild Hogia MyTime
INTEGRATION 
Hogia Handellön 


     

Hogia MyTime

En digital stämpelklocka i molnet 

Förenkla din lönehantering med en digital stämpelklocka i molnet. Snabbt och enkelt för dig och din personal, oavsett om de vabbar, jobbar hemifrån eller har semester.

I tidsredovisningssystemet Hogia MyTime hanterar du personalens arbetstid och scheman på ett korrekt och smidigt sätt. Det är enkelt att starta och lätt att använda. Medarbetarna kan själva registrera sina avvikelser och stämplar in när de kommer och stämplar ut när arbetsdagen är slut. Hogia sköter dina uppdateringar, så att du alltid har den senaste versionen.

Tack vare en integration med Hogia Handellön hämtas registreringarna direkt till lönesystemet efter att du godkänt och attesterat tidrapporterna. Läs mer om Hogia Handellön via länken till vänster.

Detta är Hogia MyTime:
• Webbaserad stämpelklocka för surfplatta och dator
• Avvikelserapportering
• Flex, komp och övertidssaldon
• Snabbattestering och tidstransaktioner
• Tydliga översiktsvyer per dag och vecka
• Du har alltid den senaste versionen av Hogia MyTime
• Integration till Hogia Handellön