Hogia PA-stöd

med utökad personalhistorik

PA-stöd kompletterar Hogia Handellön med funktioner för beräkning av medeltimförtjänst, helglön och retroaktiv lön. Tack vare automatiken i PA-stöd slipper du mycket manuellt och tidskrävande arbete då den är helt integrerad med Hogia Handellön. Personalhistoriken blir ytterligare utökad vilket innebär att du enkelt kan hålla ordning på de anställdas löneutveckling och eventuell förändring av sysselsättningsgrad.