Produktbild Hogia PBM Travel

Hogia PBM Travel

Hogia PBM (Hogia Personal Business Manager) är en portal som knyter samman företagets HR-processer och Hogias webbaserade produkter i en gemensam startsida - företagets startsida.

I Hogia PBM finns möjlighet att skapa roller för användarna som med en enda inloggning får direkt tillgång till alla Hogias webbapplikationer. Utifrån företagets organisationsstruktur och policy delas behörigheter ut anpassade för de olika användarna.

Det som visas i användarens portal beror alltså på vilken roll han/hon har. Användaren har själv stor frihet att bestämma utformning på sin portal, exempelvis kan externa webbplatser såsom bank, Skatteverket etc läggas upp för snabb tillgång.

Roller i systemet

  Medarbetare
 • rapporterar sin tid
 • gör sina reseräkningar
 • ser och kan åtgärda returnerade reseräkningar/tidrapporter
 • läser sina senaste reseräkningar och lönespecar
 • ser nyheter och dokument
 • lättåtkomlig historik på transaktioner, reseräkningar och lönespecar
  Chef
 • attesterar tidrapporter och reseräkningar
 • har tillgång till historiska transaktioner och reseräkningar
 • ser organisation och medarbetares anställningshistorik via webb
 • månadens rapporter direkt på webben
  Ekonomi/HR-avdelning
 • lägger upp nyheter och dokument
 • överblick över organisation direkt i webben
 • skapar och distribuerar månadens rapporter med en knapptryckning
  Externa partners
 • kopplingar till externa webblösningar fakturainskanning, kreditupplysning, Business - intelligence (BI), reseräkning, rekrytering och kursadministrationsverktyg
 • möjlighet att ge underlag till sin uppdragsgivare, tex attestunderlag och statistik etc.
 • möjlighet att ta del av rapporter
 • egna länkar till utvalda grupper eller partners som tex banker, leverantörer eller kunder