Hogia Personal

Växer med din verksamhet

Ett personalsystem är ett ovärderligt verktyg när du vill ha en samlad överblick över personalens kompetenser, löneutveckling och rekryteringsprocesser. Även i mindre företag är det mycket personalfrågor att hålla reda på. Lägg inte onödig tid och oro på om du gör rätt, börja smått och bygg på ert personalsystem när nya behov uppstår.


Det här kan du göra i Hogia Personal för handeln:
• Personalhistorik
• Befattningshistorik
• Kompetensplanering
• Utbildningsplanering
• Lönerevision
• Bevakning
• LAS-rutin
• Dokumentation av utvecklingsamtal
• Personalnyckeltal
• Hälsa