Hogia har utvecklat Sveriges modernaste butiks-datasystem Hogia Retail för både den mindre butiken och den stora kedjan. POS/Kassaförsäljning Hogia Retail för både den mindre butiken och den stora kedjan

Hogia Retail för både den mindre butiken och den stora kedjan

Affärslösningen för butik och kedja

Vi har utvecklat våra butikslösningar för att göra det enkelt för dig att driva butik. I stressade situationer är det tryggt med ett butiksdatasystem som du kan lita på.

Med Hogia Retail är det lätt att söka kundens tappade kvitton, försäljningsstatistiken en timme tillbaka eller ett år. Lika lätt söker du fram kampanjens marginaler. Var den bra eller dålig? Sök svaret snabbt och enkelt.

Se en film om Hogia Retail »   
 

Dessa funktioner finns i kassa och Backofficedelen:
• Kassa (=Point of Sale) 
• Kampanjer
• Betalkortslösningar
• Tillgodo/Presentkort
• Retur
• Kundregistrering
• Beloppskopplad kortbetalning
• Lager med inventering
• Inköp och inleverans
• Varianthantering
• Rapporter
• Kampanj
• Integration till webbshop

Dessa funktioner finns i Hogia Retail POS för kedjor:
• Grundfunktioner
• Flöden mellan huvudkontor och butiker
• Behörighetsstyrning
• Artikelstyrning
• Hantering av returer, presentkort och tillgodo
• Centraliserad inköpshantering
• Lageromflyttningar
• Statistik
• Integration till webbshop