Hogias portallösning - Hogia PBM  

Hogia PBM är en portal som med snygg och modern layout knyter samman företagets HR-processer i en gemensam startsida. I Hogia PBM finns möjlighet att skapa roller för användarna som med en enda inloggning får direkt tillgång till alla Hogias webb­applikationer, det vi brukar kalla självservice via webb.

Läs mer om Hogias portallösning här » (pdf)

Roller i systemet

  Medarbetare
 • rapporterar sin tid
 • gör sina reseräkningar
 • ser och kan åtgärda returnerade reseräkningar/tidrapporter
 • läser sina senaste reseräkningar och lönespecar
 • ser nyheter och dokument
 • lättåtkomlig historik på transaktioner, reseräkningar och lönespecar
  Chef
 • attesterar tidrapporter och reseräkningar
 • har tillgång till historiska transaktioner och reseräkningar
 • ser organisation och medarbetares anställningshistorik via webb
 • månadens rapporter direkt på webben
  Ekonomi/HR-avdelning
 • lägger upp nyheter och dokument
 • överblick över organisation direkt i webben
 • skapar och distribuerar månadens rapporter med en knapptryckning
  Externa partners
 • kopplingar till externa webblösningar fakturainskanning, kreditupplysning, Business - intelligence (BI), reseräkning, rekrytering och kursadministrationsverktyg
 • möjlighet att ge underlag till sin uppdragsgivare, tex attestunderlag och statistik etc.
 • möjlighet att ta del av rapporter
 • egna länkar till utvalda grupper eller partners som tex banker, leverantörer eller kunder