Produktbild Kompetens- och utbildningsplanering

Kompetens- och utbildningsplanering

Här dokumenteras kompetenser, utbildningar och erfarenheter. Kompetenserna kan graderas och du kan ange kortsiktiga och långsiktiga mål för att höja kompetensen. Aktiviteter för att höja kompetensen kan planeras för att sedan dokumenteras när de är genomförda.

Kompetens och utbildning kan analyseras och bearbetas med hjälp av till exempel kravställande profiler och GAP-analyser (gapet mellan befintlig kompetens och de aktuella behoven).Du kan välja att arbeta med kompetens- och utbildningsplanering på individ-, grupp-, företagseller koncernnivå. Du kan även skriva ut rapporter på planerade och genomförda utbildningar, CV m.m. Här finns också möjlighet att dokumentera information kring utvecklingssamtal.