Vi skapar framgång för handeln 

Hogia Handelssystem erbjuder branschanpassade standardsystem för mindre och medelstora butiker och butikskedjor. Vi har som ambition att själva och tillsammans med partners kunna leverera helhetslösningar. Med personlig erfarenhet från branschen tillhandahåller vi en kompetent support som enbart jobbar mot branschen handel – allt för att lära känna våra kunders särskilda behov och önskemål. 

Skräddarsydda lösningar med bredd 
Hogia Handelssystem satsar kraftfullt på att erbjuda väl anpassade lösningar för att täcka in handelns hela flöde av varor och tjänster. Inget annat svenskt programvaruföretag kan erbjuda ett sortiment av standardprogramvaror för handel med lika stor bredd. Var och en av våra programvaror har vidareutvecklats under lång tid, i några fall under 25–30 år. Öppna, väldokumenterade gränssnitt till standardprogramvarorna skapar förutsättningar för att integrera andra för- och eftersystem, allt efter behov.

Vi är noga med att varje kund tillgodoses med rätt ”verktyg” och kommer igång på ett bra sätt. Våra medarbetare har många års erfarenhet från arbete inom handelssektorn. Detta ser vi som en styrka när vi för en dialog med våra kunder och när vi förbättrar och utvecklar våra programvaror och tjänster.