Utbildningar


Företagsanpassad utbildning heldag

En företagsanpassad utbildning läggs upp helt enligt kundens önskemål i samarbete med Hogias utbildare. En företagsanpassad heldagsutbildning sker normalt hos kund eller på plats hos Hogia.
OBS! Inga webbutbildningar hålls på heldagsutbildningar .

Målgrupp:
Utbildningen passar dig som redan använder Hogias produkter och vill gå in på djupet i specifika flöden eller funktioner.

Utbildningslängd:
Utbildning sker normalt mellan 09.00 – 16.00 med 45 minuters lunch. Vid behov kan tidpunkterna för utbildning justeras i samråd mellan kund och utbildare.

Ingår:
 • Upplägg av utbildning tillsammans med kund.
 • Utbildning enligt överenskommelse.

 • Pris:
 • 10 400 kr
 • Restid tillkommer med 600 kr tim, max 2 timmar dag.
 • Milersättning tillkommer med 50 kr/milen.
 • Övriga faktiska reseutlägg tillkommer.

 • Företagsanpassad webbutbildning halvdag

  Webbutbildning är ett nytt och uppskattat sätt att utbilda sig på. Du följer utbildningen via egen dator eller, om det är flera deltagare via en dator ansluten till en projektor som du med fördel kan placera i ett fika- eller konferensrum på din arbetsplats.

  Utbildningen sker på distans via fjärrstyrningsverktyg och deltagarna kommunicerar via telefon. Det enda som behövs är en telefon, dator och tillgång till Internet.

  En företagsanpassad webbutbildning läggs upp helt enligt dina önskemål i samarbete med Hogias utbildare.

  Målgrupp:
  Utbildningen passar den som redan använder produkten och vill gå in på djupet i specifika flöden eller funktioner såväl som nya användare med behov av mer grundläggande utbildning.

  Ingår:
 • Upplägg av utbildning tillsammans med kund.
 • Utbildning sker normalt mellan 09.00 – 12.00  eller 13.00 – 16.00. Vid behov kan tidpunkterna för utbildning justeras i samråd mellan kund och utbildare.

 • Pris:
 • 6 400 kr

 • Uppstartstöd (Hogia Retail POS)

  Uppstartstöd kan ske på plats eller via telefon. En applikationsexpert finns tillgänglig för att snabbt får stöd och svar på frågeställningar som kan dyka upp i samband med att du börjar sälja i Hogia Retail POS.

  Målgrupp:
  Nya användare i t ex ett verksamhetskritiskt system, där tryggheten är viktigt att snabbt kunna få stöd i systemet.

  Ingår:
 • Hogias applikationsexpert finns som stöd vid öppnande av butiken antingen via telefon eller på plats i butik.
 • Vid uppstartstöd på plats minst tre timmar.
 • Via telefon, minst en timma.

 • Pris:
 • 1500 kr per timme
 •