Hogia och Sanoma Utbildning förmedlar kunskap på ett enkelt sätt

I Hogias ekonomi- och löneprogram kan man via en knapptryckning få tillgång till de populära "Rätt"-böckerna från Sanoma Utbildning. Tjänsten innebär att man kan söka efter information digitalt och få svar direkt.

Det är inte alltid lätt att hålla sig uppdaterad med alla lagar och regler inom lön och ekonomi. Ständiga förändringar försvårar möjligheterna att på egen hand hålla kunskaper och fakta färska. Ett tidigare vanligt sätt att inhämta kunskaper har varit genom pappersböcker där man kunnat slå upp önskad information. Genom samarbetet erbjuder vi Rätt-böckerna digitalt direkt ifrån programmen. Eftersom sökningen sker digitalt går det fort att hitta rätt. De digitala böckerna uppdateras löpande, vilket säkerställer att informationen alltid är färsk.

"Tillsammans med Sanoma Utbildning erbjuder vi färsk information direkt i våra programvaror för att användaren alltid skall vara uppdaterad om gällande lagar och regler. Att erbjuda lättillgänglig kunskap i molnet dygnet runt är en stor fördel för våra kunder", säger Martin Elvheim Bolagschef Hogia Business Accounting Products.

Hogias standardiserade gränssnitt runt löne- och ekonomisystemen gör det enkelt att integrera elektroniska böcker och programvaror. Ett spännande område som kommer att ha en direkt inverkan på hur ekonomer och löneadministratörer kan bli mer effektiva och säkra i sitt arbete.

"Eftersom det kommer nya regler hela tiden, så är behovet av snabb och korrekt information viktigt för Sveriges företag. Hogia är ledande inom ekonomi och lön med användarvänliga program där vi ser en stor fördel med samarbetet", avslutar Rolf Johansson, förläggare på Sanoma Utbildning.

För ytterligare information kontakta:
Bolagschef Martin Elvheim, Hogia Business Accounting Products, på tel. 0303-666 57 alt martin.elvheim@hogia.se  

Förläggare Rolf Johansson, Rolf.Johansson@sanomautbildning.se   


Hogia Business Accounting Products AB är ett företag i Hogia-gruppen. Hogia-gruppen grundades 1980 av Bert-Inge Hogsved, VD för Hogia-gruppen. Med programvaror som gemensam nämnare består Hogia-gruppen idag av ett 25-tal företag med sammanlagt 520 anställda i Sverige, Finland, Norge och Storbritannien. Hogias verksamhetsområden är ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa programvaror, transportsystem och utbildning.

Sanoma Utbildning (förlaget) startade år 1993. Det goda samarbetet mellan oss, författare, lärare och elever har lett till att vi idag är ett av Sveriges ledande läromedelsförlag. Hos oss arbetar cirka 60 personer och vi ger ut läromedel och material inom sju olika områden: Förskola och grundskola Fk-6, Samhällsvetenskap och företagsekonomiska ämnen, Engelska och moderna språk, Svenska från åk 4 t.o.m. gy/vux och sfi/svenska som andraspråk, Matematik och naturvetenskapliga ämnen, Vård och omsorg, Högskola och näringsliv.