Med Hogia OpenHR Personal får du en central hantering av personuppgifter som kan delas av flera system via standardintegrationer. Det är alltid tillgängligt via internet och alltid säkert, oavsett om du använder dator eller surfplatta. 
 
Hogia OpenHR Personal är ett komplement till HogiaLön Plus. Här samlas all information kring person och anställning på ett enkelt och decentraliserat sätt. OpenHR Personal är dessutom anpassat till den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft inom hela EU i maj 2018.

Med ett personregister i molnet behöver du bara registrera uppgifterna en gång. Uppgifterna blir automatiskt rätt i alla andra systemlösningar som är integrerade med OpenHR Personal, oavsett om de är från Hogia eller andra leverantörer.

Hogia OpenHR Personal är en del av vår molnplattform Hogia Star där vi utvecklar helhetslösningar för alla slags företag.

Hogia Star innebär att du alltid har senaste versionen av våra systemlösningar, och du slipper lokala installationer som kräver serverkapacitet och säkerhetskopiering. Det sköter vi på Hogia åt dig.Har du frågor eller funderingar om Hogia OpenHR Personal, vänligen kontakta:        

salj.openhr@hogia.se  
tel 0303-666 50 
 

Webbinarium  

Låt oss visa dig vad vi pratar om! Boka dig på ett webbinarium så får du själv se vad du har att vinna på att välja Hogia OpenHR Personal. Välj mellan följande datum och tider: 

21 mars kl 08:30 - 09:00
 
28 mars kl 15:00 - 15:30 


Ange ditt namn, företag och telefonnummer. Välkommen!