ARR = logiintäkter/belagda rum.

Nyckeltalet anger snittpriset per sålt hotellrum. 

 

Exempel: Ett bolag har under en period 100 000 kr i logiintäkter. Antalet belagda rum var 120st. Logiintäkten per belagt rum (ARR)blir då 833,33 kr.   

   

..........................................

Ekonomi-info

Se även www.ekonomi-info.nu för mer generella ekonomiska nyckeltal.

..........................................