Bruttovinst per varugrupp = varugruppsintäkter minus varugruppskostnader i procent av omsättningen.

Nyckeltalet används och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Nyckeltalet kan användas för hela företaget, delar av det samt även för olika produkter. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m.

Om du vill höja ditt företags bruttovinstmarginal bör du undersöka möjligheterna att höja dina försäljningspriser och minska dina inköpspriser alternativt se över din produktmix, bruttovinstmarginalen brukar variera för olika produkter.  

 

Exempel: Ett bolag har under en period en varugruppsomsättning på 80 kkr och en varugruppskostnad på 50 kkr. Bruttovinsten blir då 30 kkr och bruttovinsten i % av omsättningen blir 37,5.   

 

 

...........................................

Ekonomi-info

Se även www.ekonomi-info.nu för mer generella ekonomiska nyckeltal.

...........................................