EKONOMISYSTEM


 
 

Hogia Ekonomi Compact Edition

Hogia Compact Edition är ett komplett och modernt ekonomisystem för hotell & restaurang anpassat för det mindre företagets behov. Det helt integrerade ekonomisystemet består av redovisning, projektredovisning, valuta, kund- och leverantörsreskontra samt fakturering.

Läs mer om Hogia Ekonomi Compact Edition »

     
 

 
 

Hogia Hotell & RestaurangEkonomi

Systemet är ett komplett och modernt ekonomisystem med redovisning på flera nivåer och snabb rapportering för företag med högt ställda krav. Det är ett integrerat system där en registrering uppdaterar alla delar.

Läs mer om Hogia Hotell & RestaurangEkonomi »

     
 

 
 

Hogia Approval Manager

Frigör resurser och sänk företagets kostnader med elektronisk fakturahantering och gör arbetet enklare för alla. Dessutom ökar säkerheten genom inbyggda kontroller så att inga fakturor betalas ut från ekonomisystemet utan att de först sakgranskas och attesteras.

Läs mer om Hogia Approval Manager »

     
 
 

Hogia Ekonomi
Se film »


Tel: 0303-663 50
hotell@hogia.se
  ...........................................

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn


* Epost


Telefon