Hogia Bokslut

Strävar ditt företag efter att få fullständig kontroll på hela årsbokslutet, att få mer tid över till annat arbete och samtidigt spara pengar?

Med Hogia Bokslut får du ett kraftfullt stöd genom hela bokslutsarbetet och du följer alla gällande lagar och rekommendationer.

Det är det perfekta verktyget för hela bokslutsarbetet från verifikation och specifikation till en färdig och snygg årsredovisning! I programmet finns nu också möjlighet att upprätta årsredovisning enligt K2.

Integration

Hogia Bokslut är ett integrerat bokslutsprogram. Detta innebär bl.a. att det är enkelt att föra över uppgifter från Hogia Ekonomi till Hogia Bokslut för att sen fortsätta till Hogia Skatt. Du slipper lägga in uppgifterna manuellt och undviker onödigt dubbelarbete och risk för felslag.

Från Hogia Lön för du också enkelt in uppgifter om medelantal anställda och företagets sjukfrånvaro till ditt bokslut. Du spar tid genom att du slipper göra beräkningar.

Upprättar du koncernbokslut?

Hogia Koncern är ett tilläggsprogram och totalintegrerat med Hogia Bokslut. Informationen förs över och du får en koncernårsredovisning.
Läs mer >>

Läs mer om:

 • Dokumentstruktur
 • Strukturerad information
 • Arbetsgång företagare
 • Dokumentation av bokslutsarbetet
 • Bokslutsspecifikationer
 • Rapporter
 • Årsredovisning
 • Årsredovisning K2
 • Inventarieregister
 • Import/export
 •  
  Begär offert

  Vill du att vi kontaktar dig?

  Namn


  * Epost


  Telefon